zondag 25 januari 2015

Zondag: bij-tank-dag

Karikaturen zijn van alle tijden. Engeland, Frankrijk en Pruisen telden daarin vanaf ca. 1800 een stevige traditie - vooral met politieke spotprenten en als propaganda.
Deze postkaart uit het begin van 1915 toont dat zowel Fransen als Duitsers met de nochtans dramatische situatie konden lachen - vooral deze laatsten als het hun obsessie betrof om in 1914 met een (mislukte) stormloop Parijs in te nemen...
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

vrijdag 23 januari 2015

Lekker puh!


Zo zie, ik ben niet bang om met mijn gezicht op dit blog te staan, meer nog, ik steek mijn tong naar iedereen uit die mij zou weerhouden te zeggen wat ik wil en denk. Zolang ik er maar niemand kwaad mee doe. En dat heb ik naar mijn gevoel tot nu toe nog niet gedaan...
Maar wat niet is kan nog komen natuurlijk, dus beware, beware! *wink, big smile*
Serieus nu: er werd gisteren (klik) gesuggereerd dat ik naar complimentjes zou vissen voor wat ik hier allemaal plaats, dat is verre van waar! Maar dat er zoveel over het eigen ik wordt gepraat op mijn stekje vind ik dan wel vervelend, daar heeft iedereen zijn eigen blog toch voor?

donderdag 22 januari 2015

Incognito bis

Niet alleen blijft deze man incognito maar z'n naam is ook haas, hij weet van niets! *wink, big smile*. En... er mag wel eens iets over mijn bewerkingen gezegd worden hoor, daar doe ik het voor!

woensdag 21 januari 2015

Incognito


Na al wat hier de voorbije tijd op mijn blog heeft gestaan gaan we even enkele dagen incognito lieve webbies, je weet maar nooit wie er meeleest hé? *wink, big smile*

dinsdag 20 januari 2015

Niets nieuws onder de zon...


De ene moslim is de andere niet zoals ik gisteren (klik) al schreef.
IS(SIS) bijvoorbeeld is de opvolger, de erfgenaam van de ASSASSIJNEN ofte Ismaïlieten, een in Zuid-Syrië aan het einde van de elfde eeuw ontstane, extreem gewelddadige Sjiitische sekte, in Europa het eerst beschreven door Marco Polo.
Zij schrokken niet terug voor gebruik van terreur en moord - vandaar het franse en engelse  “assas(s)in” (= sluipmoordenaar) en “assasinat” of “assassination” (moord). De stichter was de Pers Hasan al-Sabah en hun ‘rijk’ bleef bestaan tot de 13de eeuw. Hij zou aan zijn volgelingen hasjiesh verstrekt hebben om ze te motiveren als martelaar en ze aldus aan te zetten tot oorlog en het plegen van aanslagen (Assassijnen = HASHASIN = hasjiesh-rokers?).
Uit documenten blijkt eerder de historische vervorming van het verkeerd begrepen ASASIYUN = “zij die trouw zijn aan de oprichters van het ware geloof”.
Tegen het einde van de 11de eeuw was de vesting Alamoet in Syrië het schuiloord van deze subversieve terroristische beweging. Zowel de Kruisvaarders als de islamitische heersers (o.a. de gevreesde Saladin) waren er niet tegen opgewassen en moesten de belegering van hun burcht opgeven. We moesten wachten tot 1256, onder de Mongoolse invallers, en 1273 alvorens de Mamelukken definitief een einde maakten aan hun “activiteiten’. Hun leer bleef echter ‘onderhuids’ voortleven...
De vergelijking tussen de oorspronkelijke Assassijnen en IS(SIS) is ‘opvallend’. Geen wonder dat IS(SIS) ‘symbolisch’ Syrië uitkoos om een ‘staat’ te stichten. We weten dus waaraan we ons de volgende twee eeuwen kunnen aan verwachten...
(samengevat uit Assassijnen, klik)

maandag 19 januari 2015

Islam?


En als afsluiter van wat ik de vorige week op mijn blog zette wil ik jullie het volgende nog meegeven zodat jullie niet alle moslims over één kam gaan scheren.
Want over welke islam had de moslimgemeenschap het op die betoging (klik) in Gent? Een kat herkent er zijn jongen niet meer in.
Er zijn de SOENNIETEN (85% van de Moslims) onderverdeeld in HANAFIETEN (India, Pakistan, Afghanistan, Egypte, Turkije, West-Afrika), de HANBALIETEN (Arabisch schiereiland), de MALIKIETEN (vooral Noord en West-Afrika), en de SJAFI'IETEN (Maleisië, Indonesië). De SOENNIETEN krijgen kritiek omdat zij te veel zouden beïnvloed zijn door de OMAJJADEN (de clan van Mekka). Daarom zijn er nog eens substromingen die enkel Mohammed en zijn volgelingen aanvaarden: de SALAFIETEN (puriteinse stroming die terug wil keren naar de 'originele' Islam) en de WAHABIETEN (idem, als staatsgodsdienst van Saoudi-Arabië).
Daarnaast hebben we de SJI'IETEN die de enkel nakomelingen en opvolgers van Mohammed (bv. diens schoonzoon Ali) willen volgen (vooral in Iran, Zuid-Irak en Koeweit - met minderheden in Pakistan, India, Libanon, Azerbeidzjan, Turkmenistan, Turkije en enkele Golfstaten) - zij erkennen de autoriteit van de Imams. Zij kennen evenwel nog verschillende substromingen: de ALAWIETEN (noorden van Syrië, zuiden van Turkije), de ALEVIETEN "spiritueel religieus-humanistische stroming vergelijkbaar met het Soefisme - komt vooral voor in Turkije), de DRUZEN (mystieke sekte door andere moslims niet steeds als Islamitisch aanvaard - wonen van oudsher in Libanon, Syrië, Israël, Jordanië, maar nu ook in de USA en Australië), de ISMA'ILIETEN (mystieke stroming gelovend in sommige imams), de ITHNA ASHRI (idem) en de ZAIDIETEN (idem).
En dan is er het SOEFISME: een mystieke, spirituele stroming zowel binnen het SOENISME als het SJI'ISME die het psycho-spirituele meditatieve 'hart' van de Islam wordt genoemd. En het KORANISME die -zoals de naam zegt- enkel de Koran als enig gezaghebbend aanvaard en latere gefabriceerde 'dwalingen' (of vroegere pre-islamitische gebruiken) die de orthodoxe meerderheid volgt, afwijst. En de KWARIDJIETEN (of KHAWARIJ - oorspronkelijk thuis op het Arabisch schiereiland) - zij leggen de nadruk op daden, niet op dogma's, hebben een goede inborst (het geloof mag niet als reden voor oorlog en bloedvergieten worden misbruikt) en verwerpen ritualisme en corruptie - omwille van hun harde veroordeling van de andere Moslims werden zij vervolgd en verjaagd (als IBADIETEN in hun meest tolerante vorm nu nog de staatsgodsdienst in Oman, ook de BERBERS en groepen KABYLEN in de Magreb zijn aanhangers, en nog groepen in Zanzibar, Libië, Bahrein, Djerba).